Xây dựng hạ tầng viễn thông

Công ty CP Xây dựng và lắp đặt viễn thông COMAS

Xây dựng hạ tầng viễn thông

Comas là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về xây dựng hạ tầng viễn thông cho các đối tác (VMS, Vietnamobile, Gtel, VNPT, EVNtelecom….

  • Sản xuất và lắp dựng các chủng loại trụ tháp anten có chiều cao 80m trở lại.
  • Khảo sát, thiết kế, lập dự toán và thi công các đài, trạm viễn thông cho các nhà cung cấp dịch vụ, các Viễn thông Tỉnh/Thành
  • Khảo sát, thi công hệ thống tiếp đất, chống sét cho các công trình viễn thông.
  • Cung cấp các dịch vụ giám sát thi công xây dựng các công trình viễn thông và anten. Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật thi công xây dựng.