VÈ COMAS

TÁC GIẢ: TRẦN THANH HUYỀN – PHÒNG HOÀN CÔNG

IMG_1858

Ve vẻ vè ve

Nghe vè COMAS

Cơ trưởng hoạt bát

Là Bác Nguyễn Du

Còn chị tuổi tru

Là kế toán trưởng

Tính hay ương bướng

Là Tứ Kinh doanh

Giao ban loanh quanh

Là Huy Dương đấy

Trưởng phòng xinh gấy

Thuộc về vật tư

Ảo ảo hư hư

Là anh Tiến Phú

Hay lên rừng rú

Là Tuấn Hạ tầng

Mặt cứ hầng hầng

Là chú Khương Duy

To như thùng phuy

Là anh Thanh Trọng

Người được trọng vọng

Là Bác Doãn Bình

Hay bất thình lình

Là phòng hành chính

Điểm danh tướng lính

Có mặt đủ chưa

Ai trốn qua trưa

Thì vào sổ đỏ

Người phụ trách mỏ

Ở tận miền Trung

Lúc nào cũng sung

Là Lưu Long đó

Còn hay dòm ngó

Đích thị Kiu Ây

Tuổi trẻ phây phây

Là cô Kim Phượng

Trông như Hoàng Thượng

Có Phó Ngọc Văn

Còn hay lăn tăn

Là phòng kế toán

Người hay hô hoán

Chính là Pi a (PR)

Viết thơ viết ca

Tập đoàn COMAS

Ở xa hay hát

Chính anh Ngọc Trung

Còn cứ ung dung

Là Phòng Đà Nẵng

Tiếng cười văng vẳng

Đích thị chị Len

Người hay được khen

Là anh Giang nhé

Vô tư như nghé

Hẳn là Văn Anh

Tóc bạc nhưng “xanh”

Là Anh Tạ Ngọc

Người hay trằn trọc

Anh Quý ấy mà

Giải pháp gần xa

Anh nghiên cứu hết

Tôi đây vui phết

Khi viết vè này

Về người COMAS!

LEAVE A REPLY