“Công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực được xem là yếu tố then chốt, quyết định sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy mỗi chúng ta cần phải ý thức được rằng công tác đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển của Công ty” – P.TGĐ Hoàng Ngọc Văn chia sẻ.

Chính vì vậy, COMAS luôn coi trọng vào việc đào tạo cho CBNV, hàng năm, tại COMAS tổ chức gần 100 khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, phát triển năng lực cho toàn bộ CBNV COMAS nhằm xây dựng một đội ngũ nhân viên chất lượng, có năng lực đồng đều và quy củ.

Song song với việc thuê giảng viên bên ngoài về đào tạo, COMAS luôn coi trọng việc sử dụng các giảng viên nội bộ giàu kinh nghiệm thực tế để giảng dạy. Bên cạnh nhiệm vụ truyền tải, giảng dạy kiến thức liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm trong quá trình công tác, xử lý các vấn đề phát sinh thực tiễn còn là những kiến thức thực tế vô cùng quan trọng, cần thiết mà chỉ có các Anh/Chị giảng viên nội bộ mới có và chia sẻ được.

20 thang 11

Nhân ngày 20/11, Ban lãnh đạo COMAS gửi lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam tới toàn thể giảng viên nội bộ COMAS và lời cảm ơn về những đóng góp tích cực trong công tác giảng dạy, cùng với việc hoàn thành công việc chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong năm 2018 tới, COMAS sẽ xây dựng những dự án đào tạo quy mô lớn, sâu và rộng hơn nữa, bao gồm cả hình thức đào tạo trực tiếp và đào tạo online. Ban lãnh đạo COMAS mong rằng sẽ nhận được sự sát cánh hỗ trợ của các giảng viên nội bộ nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng CBNV: giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông các kỹ năng mềm.

LEAVE A REPLY