Hạ tầng trạm BTS

Công ty CP Xây dựng và lắp đặt viễn thông COMAS

Hạ tầng trạm BTS

Comas là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về xây dựng hạ tầng viễn thông cho các đối tác (VMS, Vietnamobile, Gtel, VNPT, EVNtelecom) và xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông cho đối tác thuê.

Đến nay đã có 390 trạm phát sóng được COMAS đầu tư, nằm ở các khu vực: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An và Hà Tĩnh. Số lượng trạm XHH mang tên COMAS không ngừng tăng nhanh, các vị trí được xây dựng đều nằm trong diện quan trọng, được 2 đến 3 mạng sử dụng lắp đặt trạm phát sóng. Trong thời gian tới, ngoài phát triển thêm khu vực miền Bắc và miền Trung, COMAS sẽ triển khai đầu tư cả khu vực phía Nam.

Hệ thống nhà trạm được xây dựng kiên cố, có diện tích lớn có khả năng đáp ứng cho nhiều mạng lắp đặt trạm phát sóng, có vị trí lắp đặt máy nổ đúng tiêu chuẩn yêu cầu. Hàng năm, COMAS đều tiến hành bảo dưỡng định kỳ hệ thống cột, nhà trạm, hệ thống điện, tiếp địa, cầu cáp để luôn đáp ứng tốt chất lượng phục vụ các mạng phát sóng.