Tư vấn thiết kế PCCC

uy tín - an toàn - chất lượng - tiến độ - hiệu quả

Tư vấn thiết kế PCCC

  • Tư vấn thiết kế hệ thống báo cháy tự động: hệ thống báo cháy thường, hệ thống báo cháy không dây, hệ thống báo ga…
  • Tư vấn thiết kế hệ thống chữa cháy: hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy khí, hệ thống bình bọt, hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn như: đèn chiếu sáng Exit, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn,…
  • Tư vấn thiết kế hệ thống chống cháy lan: hệ thống Drencher, hệ thống vách chống cháy, cửa chống cháy,…

fire_design1

design5

 

design6

fire_design4