Dịch vụ đo kiểm, tối ưu hóa chất lượng mạng

Công ty CP Xây dựng và lắp đặt viễn thông COMAS

Dịch vụ đo kiểm, tối ưu hóa chất lượng mạng

Công ty Cổ phần COMAS đã được cấp phép và thành lập Trung tâm Đo kiểm với các chức năng chính như sau:

  • Tổ chức thực hiện đo kiểm, cấp kết quả đo kiểm, tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm sản phẩm, công trình, dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin và Internet.
  • Tổ chức thực hiện đo kiểm trong việc giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viễn thông và Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.
  • Triển khai các dự án về tối ưu hóa và đo kiểm chất lượng vùng phủ sóng của mạng thông tin di động cả 2G và 3G; thiết kế tham số vô tuyến, đưa ra các khuyến nghị cho khách hàng…
  • Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.